وقتی پیشنهاد غیرعاقلانه احمدی نژاد درباره مذاکره با آمریکا را شنیدم، یاد سال ۸۴ افتادم که به او گفتم: مسیر دولت اشتباه است. با اطمینان گفت: داخل را ول کنید، به زودی آمریکا را به زمین می‌زنیم. خیلی سخنش غیر‌منطقی بود. گفتم: به کار دولت برسید، تا آمریکا زمین بخورد! از کجا به کجا رسید.

اوقات شرعی