پیام امام در عملیات فتح المبین بسیار پرمعناست. فتح الفتوح است، زیرا تجلی قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت طلبی سربازان حقیقی ولی الله الاعظم ارواحنا فداه است؛ رزمندگانی که در دو جبهه معنوی و صوری، ظاهر و باطن از امتحان سرافراز بیرون آمدند. فراموش نکنیم رمز پیروزی را!

اوقات شرعی