فرمانده سپاه خوزستان اعلام کرد، هنوز غیزانیه اهواز در بی آبی به سر می برد. پس این همه وعده و وعید چه بود؟ چرا وعده می دهند اما عمل نمی کنند؟ دولت جوان حزب اللهی ام آرزوست تا پای حرفش بایستد و برایش خدمت به مردم افتخار باشد.

اوقات شرعی