ما از مجلس شورای اسلامی ناامید نیستیم. بحث اعتبارنانه تاجگردون اذیتمان کرد، اما در مجلس اتفاق خوبی افتاد. اما سخت هم نمی گیرم و واقعیت را فراموش نمی کنم و توهم ندارم. مجلس شورای اسلامی را باید به آزمون زد و امیدوار به آینده بود.

اوقات شرعی