دادگاه اکبر طبری خستگی را از تن لواسانی ها درآورد. کلاک وصله ناجوری بر پیکره لواسان بود که جرات سخن گفتن از آن را نداشتند و وقتی هم که در محملی از آن سخن می رفت، تهدید به بازداشت می شدند و امروز او محاکمه می شود. خدا قوت سربازان گمنام امام زمان، شپاهیان عزیز

اوقات شرعی