قوه قضائیه با حضور قدرتمند خود و اطلاعات سپاه با صلابت خود، راهی را باز کردند که نشان از بی بازگشتی مبارزه با فساد دارد. باید رسانه ها، فضای مجازی انقلابی و عدالتخواه به حمایت آنها برخیزند. همه باید ید واحد باشیم تا در گام دوم انقلاب، کشور را از درون با آب کر عدالت تطهیر کنیم.

اوقات شرعی