عنوان درست این بود:از جماران امام تا جماران اشرافیت. جداً عنوان از جماران تا لواسان آزار دهنده و نادرست است و تصویری نادرست از وضعیت فساد، ویژه خواری و اشرافیت ارائه می دهد. اگر چه می دانم مقصود نویسنده آن نبوده است‌ اما خوب است ایشان در یادداشتی دیگر اصلاحیه ای بزنند.

اوقات شرعی