شرط لازم تحول نترسیدن از دشمن و دشمنی ها است. امروز با حضور در فضای مجازی مخالفت ها غالباً تند و تیز و اذیت کننده است که در مسیر تحول نباید ملاحظه اینها را کرد. وقتی در وصف امام خامنه ای می گوییم امام ما حکیم است، سخنرانی چهاردهم خرداد ایشان یک نمونه حکمت است که جاری شد.

اوقات شرعی