بنده آقای دکتر محسن اسماعیلی را به خوبی می شناسم، به نظرم برای این منصب حیف هستند. اگر ایشان را مشاور حقوقی خودش می گذاشت پذیرفتنی تر بود. اما عملاً ایشان را با حکم رئیس دفتری از کارایی انداخت. چرا خوش قبول کرده اند؟

اوقات شرعی