شورش در آمریکا و خشونت پلیس و تهدید رئیس قلدر آمریکا. یکهزارم آن در ایران بود، صبح تا شب تحلیل و تهدید و نقشه و فرافکنی و صدای وای مردم اروپائیان و آمریکا و دنباله روی پیروان حقیر ایرانی آنها. اما الان چرا همه خفه شده اند؟ پستی یعنی همین!

اوقات شرعی