هر وقت میخواهم ناامید و خسته شون، امثال این رخدادهای تبعیض آمیز بنده ره برای ادامه راه مصمم تر می کند. هدف ما عدالت علوی است و تا رسیدن به آن ناامیدی، خستگی، وادادگی، ترس از تهمت ها، توهین ها ممنوع است‌. این خواست امامین انقلاب اسلامی و مصداق اقامه امر به معروف و نهی از منکر است./ با پیوست ویدئو

اوقات شرعی