یک سوال ذهنم را مشغول کرده است. اگر الان شهید عزیز ما سردار بیداردل سلیمانی عزیز در میان ما بود، از ریاست آقای قالیباف بر مجلس چه استقبالی می کرد؟ بدون حب و بغض جواب بدهیم. من که دستهاین در برابر بصیرت شهید بالاست.

اوقات شرعی