پیام رهبر حکیم به مجلس یازدهم اشاره پر معنایی به عدالت داشت. فقط، فساد و تبعیض معلول بی عدالتی است و همه ما بویژه نمایندگان باید عدالت را بشناسند، پاس بدارند و قوانین را بر پایه عدالت پی ریزی کنند. عدالت معیار مجلسی است که باید در راس امور باشد.

اوقات شرعی