آقای قالیباف در یک فرآیند قانونی رئیس مجلس شد، و ناراحتی ها و یا خوشحالی ها معنی ندارد. عملکرد وی نشان می دهد که چقدر توان و شایستگی ریاست مجلس را دارد که باید در راس انور باشد. حل مشکلات اقتصادی با عنایت به عدالت و توجه با فرهنگ اسلامی مطالبه ماست. مجلس یازدهم را رصد کنیم.

اوقات شرعی