دوره مجلس دهم تمام شد؛ الحمدالله و نوبت به مجلس یازدهم رسید. مجلس یازدهم باید منافذ فساد را ببندد، ریل گذاری کشور را به سمت عدالت تسهیل کند، قوانین شفاف و دقیق به نفع مردم و در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور بگذارند و دولت را سر خط بیاورد. منتظر هستیم و رصد می کنیم.6

اوقات شرعی