نفتکش های ایرانی یکی پس از دیگری به آب های ونزوئلا وارد می شوند، خب معنای آن چیست؟ یعنی آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. اگر بدانیم که فقط یک قدرت در جهان حکومت می کند آن هم قدرت خداست، آن وقت پشتمان تنها به او گرم است و تنها از او یاری می خواهیم.

اوقات شرعی