آقای دولت! حتماً باید صدای مردم دربیاید تا به مشکل آنان رسیدگی کنید؟ چقدر مردم غیزانیه مظلوم هستند که مسئولان دولتی رسماً اعلام می کنند که مساله آب شرب نردم، مشکلی ۱۵ ساله است و تا دو هفته دیگر حل می شود؟! من جای شما خجالت می کشم. آقای استاندار قول اسفند ۹۵ یادت است؟

اوقات شرعی