غیزانیه کجاست؟ استان خوزستان؟ نه بخشی از بی عدالتی است که باید فریاد زد. خیلی هم پیچیده نیست! مسئولان انگیزه کار ندارند و جز حرف و وعده چیزی در چنته ندارند.احتمالاً استاندار خوزستان سرش به هفت تپه و مدیرعامل آن گرم است و وقت ندارد. دولت جوان حزب اللهی و انقلابی ام آرزوست!

اوقات شرعی