کسانی که با گفتار و کردار خود بنا دارند جامعه و مردم را گمراه کنند، جز خودشان را گمراه نمی کنند. “وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ” یعنی بازگشت همه تلاش های گمراه کننده به خود اشخاص است اما فهم آن را ندارند و اگر توبه نکنند، وقتی می فهمند که برایشان سودی ندارد.

اوقات شرعی