عید فطر، روزی است که نیکوکاران که تلاش کردند به هدف می رسند و بدکرداران که از میدان مسابقه ماه رمضان عقب ماندند و به جای اطاعت خدا نافرمانی و گناه کردند، زیان می بینند. خوشبحال کسانی که در این روز لقاءالله را از خدا گرفتند. شهید سلیمانی جلوی چشمان ماست.

اوقات شرعی