وقتی آقای لاریجانی گفت که مجلس دهم واقعاً مظلوم واقع شد؛ هرچه فکر کردم چیزی به ذهنم نیامد. مگر اینکه فرهنگستان زبان معنای جدیدی برای مظلوم اختراع کند، بد هم نیست. زمین خواری برای من نامه نوشته بود و اینگونه شروع کرده بود: بسم الله المظلومین! جالب نیست؟

اوقات شرعی