بازداشت های اخیر در فشم خبر غیرمترقبه ای نبود؛ همه متخلفان باید بدانند که عاقبت فساد و تباهی جز گرفتاری در دستگاه قضا و سربازان امام زمان سلام الله علیه نیست. دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. منتظر باشند.

اوقات شرعی