پیشنهاد بنده هم به آقای علی لاریجانی این است که برگردد دانشگاه و درس بدهد. تکلیفتان را ادا کردید، دیگر بست است.

دبیری شورای امنیت ملی، ریاست هیات امنا دانشگاه آزاد و غیره و غیره لطفی ندارد. تجربیات خودتان را در محیط دانشگاه با دانشجویان در میان بگذارید.

اوقات شرعی