“وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا” همواره از اشتباهات، خطاها و کمبودها به خدا پناه ببریم؛ از خدا بخواهیم تا از پیروی از هواهای نفسانی مصون باشیم و میل به گناهان و دفاع از گناهکاران پیدا نکنیم. از خدای خطاپوش آمرزش بخواهیم که خدا آمرزنده مهربان است.

اوقات شرعی