قرآن کریم میفرمایند: “لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ” شب قدر برتر از هزار ماه است؛ یعنی حداقل بهره مومنانه از آن به اندازه هزار ماه است.

اما حد شب قدر چقدر است؟ بستگی به پاکی درون و ارتباط ما با قرآن و عترت دارد. شب قدر را دریابیم.

 

اوقات شرعی