یقیناٌ خوارج عدالتخواه نبودند، بلکه نادان ضد عدالت بودند. تاریخ را تحریف نکنید! بله ولایتمداری و عدالتخواهی همراه هم هستند و این ملاک عدالت علوی است و اساس کار ما هم عدالت علوی است. محور نظام اسلامی ولایت و معیار آن عدالت است، تفکیک چه وجهی است؟

اوقات شرعی