بنا بر اعلام  شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران با استناد به نامه فرمانده محترم عملیات مدیریت بیماری کرونا و یشگیری از شیوع این ویروس، نماز عبادی سیاسی جمعه مورخ 99/2/5 در تمامی نقاط استان تهران لغو شد.

اوقات شرعی