امام جمعه لواسانات صبح چهارشنبه ۲۰ در دیدار با اعضای شورای شهر لواسان تاکید کرد: شما باید هم مراقبت عملکرد و رفتار خودتان باشید هم بر شهرداری  و نیروهای آن نظارت داشته باشید.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه لواسانات، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در این دیدار نوروزی اذعان داشت: اعضای شهر منتخبان مردم هستند و تا زمانی که با کار صادقانه در راه خدمت به مردم حرکت می کنند مورد حمایت ما نیز خواهند بود.
وی با اشاره به انتخاب شهردار برای لواسان که بیش از دو ماه است از دستگیری شهردار سابق آن می گذرد، تاکید کرد: بایستی شهرداری پاک دست، مدیر و مردمی انتخاب کنید تا بتواند خسارت های پیش آمده را حدالامکان جبران کند و اعتماد از دست رفته به شورا و شهرداری را به دست آورد.

اوقات شرعی