تهران- ایرنا- امام جمعه بخش لواسانات نسبت به عدم تعیین شهردار لواسان پس از گذشت بیش از دو ماه انتقاد کرد و گفت: فردی پاکدست و مردمی به عنوان شهردار معرفی شود.

حجت الاسلام سید سعید لواسانی در توئیتی که روز شنبه در صفحه شخصی خود منتشر کرد، نوشت: شهرداری لواسان گوشت قربانی نیست که هر کس تکه ای از آن را بکند، بلکه حق مردم لواسان است که پس از دوره محنت و سختی، زندگی آرام و شهری سالم داشته باشند.

وی افزود: شهروندان خواهان شهرداری پاکدست و مردمی هستند. حق الناس را نمی فهمید، ما که کنار ننشسته ایم.

به گزارش ایرنا، شهردار، رئیس و دو عضو شورای شهر لواسان بهمن ماه سال ۹۸ دستگیر شدند.

لواسان یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات با جمعیتی افزون بر ۱۸ هزار نفر در ۱۱ کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است.

اوقات شرعی