تهران- ایرنا – اصول و سیاست‌های کلی ستاد اقامه نماز به عنوان زیرساخت فعالیت‌های این ستاد و دستگاه‌های فرهنگیو اجرایی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

به گزارش روز چهارشنبه ستاد اقامه نماز، سید احمد زرهانی رسالت، اصول و سیاست های کلی ستاد اقامه نماز را به عنوان زیر ساخت فعالیت های ستاد اقامه نماز و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغیه رسالت ستاد اقامه نماز شامل «تمهید، تعلیم، ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز»، «شناسایی، فعال سازی و بهره گیری از تمام ظرفیت های جامعه در امر اقامه نماز»، «برنامه ریزی، نظارت وارزیابی مستمر عملکرد دستگاه های اجرایی در امر اقامه نماز»، «تربیت نیروی متخصص و تولید محتوای مورد نیاز» و «شناسایی موانع و مشکلات اقامه نماز در جامعه و پیگیری رفع آن از طریق دستگاه های ذیربط» اعلام شده است.

در این ابلاغیه ۱۱ بند به عنوان اصول راهنمای ستاد اقامه نماز آمده که بخشی از آنها شامل حرکت در چارچوب قرآن، عترت، دیدگاه های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری به ویژه پیام های سازنده معظم له به اجلاس های سراسری نماز و همچنین حرکت در راستای تحقق چشم انداز و رسالت ستاد اقامه نماز است.

توجه به بیانیه گام دوم انقلاب به ویژه موضوع معنویت و جوانان، پایبندی به قوانین و مقررات و اجتناب از اسراف و تجمل و سهل انگاری و همچنین پرهیز از ورود به جناح بندی های سیاسی و حفظ روحیه نهادی و مردمی از دیگر اصول مطرح شده در این ابلاغیه است.

سیاست های کلی ستاد اقامه نماز کشور در این ابلاغیه تحت عناوینی همچون پایبندی به قوانین و مقررات، تعامل با مراجع و عالمان دین، تقویت تعامل با ائمه جمعه و جماعات، توجه ظرفیت علمی و نخبگانی جامعه، بهره گیری بهینه از ظرفیت دستگاه ها، استفاده از ظرفیت نهادها ی شهری و جلب مشارکت مردم آمده است.

بهره وری ویژه از ظرفیت صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه ها،  توجه ویژه به کودکان و نوجوانان، توجه ویژه به نقش و جایگاه بانوان همچنین گسترش فرهنگ جهاد و شهادت از دیگر سیاست های ابلاغی ستاد اقامه نماز است.

در ابلاغیه ستاد اقامه نماز بر موضوع هایی همچون اخلاق در محیط کار، سنجش افکار، گزارش دهی و گزارش گیری، هدفمند کردن آموزش،‌ مبادله تجارب،‌ تضارب آراء در برنامه ریزی های سالانه، توجه به مناطق ویژه و خدمات دهی مرکز تخصصی نماز تاکید شده است.

رئوس برنامه های ابلاغی نیز شامل تفاهم نامه برنامه های سالیانه دستگاه های اجرایی،‌ تکمیل و پشتیبانی سامانه سجاده، نظارت مستمر بر عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی کشوردر مرکز و استان ها به صورت محسوس و نامحسوس، ایجاد سامانه گزارش مردمی ستاد اقامه نماز و پیگیری مطالبات مردمی در زمینه اقامه نماز از دولت (حقوق شهروندی نماز است.

http://www.irna.ir/news/83692253

اوقات شرعی