وظیفه ما در رابطه با مجلس آینده نظارت مردمی بر نمایندگان است، مبنای ما هم سوره کوثر و چهار عنصر ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر است.

همین روش را باید برای دولت هم پیاده کنیم.

همراهان دست یاری دراز می کنم. یا علی

اوقات شرعی