یقیناً ناکارآمدی دولت و ناامیدی از مجلس دهم تاثیر مستقیم دارد.

شکست اصلاح طلبان در تهران این واقعیت را بیشتر نشان می دهد.

اکنون اصولگرایان باید خودشان را به ملت اثبات کنند. چگونه؟ بیشتر صحبت خواهبم کرد.

اوقات شرعی