بنده معتقدم دو جریان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی از حیث سیاسی ورشکسته شده‌اند و برای گام دوم انقلاب اسلامی هیچ کارایی ندارند. سازوکارها و روش‌های آنان برای انتخابات مجلس اخیر را هم پر از نقد می‌دانم. و براین باورم که باید طرحی نو بر پایۀ مبانی و اهداف انقلاب و نظام اسلامی درانداخت.
اما راه و طرح نو برای مجلسی کارآمد و مردمی عبارتند از:
اول سنجش و ارزیابی توانایی‌ها،
دوم سنجش صلاحیت‌های تخصصی نمایندگی مجلس با آزمونی دقیق و علمی،
سوم شفافیت مالی خود و مراحل انتخابات،
چهارم تعهد از نامزدها.
انقلابی‌ بودن و عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد، به تنهایی معیار شایستگینمایندگی مجلس نیست. جناب ابوذر که میزانِ اصیل مردمی، انقلابی‌گری، عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد است، از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای هرگونه مسئولیتی منع شد، زیرا مسئولیت‌های سنگین سیاسی و اجتماعی، نیاز به تخصص‌ها، کارایی‌ها و مهارت‌های دیگری هم دارد که در وی نبود و معلوم نیست، در بسیار از ما نیروهای انقلابی، مردمی، عدالت‌خواه و ضدفساد باشد.
معیارهای سنجش‌ عبارتند از:
انقلابی‌بودن، مردمی‌بودن، کارآمدی، توانمندی‌های تخصصی برای مجلس، سلامت نفس و سلامت اقتصادی، تدین و تقوای سیاسی، رعایت مسائل شرعی و قانونی، برخورد فعالانه در مواجهه با مسائل و مشکلات، مشورت‌پذیری، شفافیت مالی و خانوادگی، اعتقاد عملی و جدی به رهبری حکیم و آرمان‌ها و اهداف انقلاب و مکتب امام از جمله تحقق عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض و فقر و تلاش برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام.
اگر این افراد جوانِ نخبۀ فرهیختۀ انقلابی باشند قدرت مجلس را دوچندان خواهد کرد.
جنبش‌ازما را چون جریانی اجتماعی است که تلاش دارد اصول بند 2 را در نامزدهای مجلس شناسایی کند و وابسته به هیچ جریان و گروه سیاسی نیست، حمایت کردم. البته آنان هم باید توجه داشته باشند که
اولاً وارد بازی‌ها سیاسی و انتخاباتی نشوند و دنبال لیست‌دادن و تبلیغ نامزدهای خاص نروند که در این‌صورت سرمایۀ اجتماعی خود را می‌سوزانند
و ثانیاً روند اصلاحی را برپایۀ گام دوم انقلاب اسلامی با دقت ادامه دهند و به تمام دلسوزان نظام مشورت بدهند.
جنبش ازما لزوماً تنها جریانی نیست که می‌تواند چنین کاری انجام دهد، معیارها مهم است، نه افراد. آنان یا هر جریان و فردی که پایند به اصول باشد، با آن‌ها همراه هستیم، درغیر این‌صورت حداقل راه بنده از آن‌ها جداست، زیرا حقیر فقط به تحقق اهداف اسلامی و در شرایط فعلی، تحقق دولت اسلامی و مجلس طراز اسلام فکر می‌کنم.

اوقات شرعی