یقیناً عکس‌العمل رئیس و نایب رئیس مجلس به خطای آقای عنابستانی قابل تقدیر است، سکوت یا توجیه بدترین نوع مواجهه است. و توقع ما پیگیری است، پیگیری جدی و بدون اغماض تا شاهد چنین رخدادهای تاسف‌باری نباشیم.

آقای عنابستانی نماینده مجلس به گوش مامور نیروی انتظامی زد یا نزد؟ از این بگذریم. ایشان در خط ویژه چه می‌کند؟ بناست نمایندگان مجلس چون مردم باشند، درست می‌گویم؟ راستی ماشین ایشان همان دنا ملاس‌های معروف است؟ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این مساله رسیدگی کنند.

اوقات شرعی