لیله الرغائب، شب آرزوها نیست، بلکه شب رغبت‌های مومنانه است: انا الی الله راغبون (توبه:59) مومن اهل آرزو نیست بلکه مرد آرمان‌های متعالی ست و رغبت او خدای سبحان و بندگی اوست. او خود را با عبادت، نماز، دعا و استغفار قوی می‌کند تا بتواند اهداف اسلامی را روی زمین پیاده کند.

امشب ماه رجب حلول می‌کند، شب تولد معنوی عاشقان آغاز است و آن را دریابیم. ندای این الرجبیون گوش‌ها را پر کرده است، وای از بطالت و بی‌توجهی! مهم‌ترین عمل این ماه مراقبت است: کشیک نفس را بکشیم که خدا را فراموش نکنیم و فقط خدا را بجوییم و برای او کار کنیم.

التماس دعا

اوقات شرعی