باران که می‌بارد، همه پرنده‌ها سرپناهی می‌جویند اما عقاب پرواز می‌کند و به بالای ابر می‌رود! ما چه هستیم؟ عقاب یا کلاغ؟ عقاب کم عمر می‌کند اما باشکوه و فرازنده! و کلاغ عمر طولانی دارد، چه سود در مزبله! شهید سلیمانی عقاب بود و عمری کوتاه داشت و این بوستان چقدر کلاغ دارد؟

انتشار مصاحبه ظریف نشان داد که نامزد اصلی عناصر دولتی او است: عملیاتی پیچیده علیه منافع ملی و افتخار و قهرمان ایران و جبهه مقاومت شهید سلیمانی این‌گونه راه برای ظریف در میان غرب‌زده‌ها هموار می‌شد و در عین حال به آمریکا و غرب هم پالس می‌فرستادند. اما امروز نتیجه عکس گرفتند.

آقای ظریف نظرتان چیست؟ به چه قیمتی حاضر شدید خون شهید را قربانی کنید؟ تیم جنگ روانی دولت به چه قیمتی بر خون شهید پا گذاشت؟ یعنی قدرت آنقدر شیرین است که برای آن میدان نبرد را به دل و ذهن مردم می‌کشید؟ اما سردار دل‌ها زنده است و این پایان ظریف و دولت بی‌تدبیر است‌.

لئوی اشترواس می‌گوید: حواشی پنهان یک متن را بخوانید: پشت صحنه را. حالا حاشیه پنهان مصاحبه ظریف چه بود؟ اگر سردار سلیمانی نبود، دیپلماسی منفعل دولت و جناب ایشان، کشور را به ثمن بخس در بازار برده‌فروشان آمریکا فروخته بودند. حالا برای انتخاب شدن باید خون شهید را پایمال کنند! جنگ روانی

الهی آدم به دنیا آوردیم، آدم‌تر خواهم رفت؟ حضورم در دنیا وزنی دارد؟ ماندنم چه بر زمینت افزوده؟ رفتنم چه؟ آمدنم دنیایت را فایده‌ای داشت تا خوشحالش کند و بودنم حالش را بهتر می‌کند؟ رفتنم جای دلتنگی برایش می‌گذارد؟ حاج قاسم را داشتی، دیگر چون منی به چه کار آید؟ چقدر دنیا تنگ شده!

اوقات شرعی