هدف قیام امام حسین مقابله با انحراف اساسی در عالم اسلام بود که بنا داشت اسلام و اساس وحی را نابود کند. امام حسین «سلام الله علیه» توانستند نقشۀ یزید را خنثی کنند و حیاتی ابدی به اسلام و قرآن بدهند.

اوقات شرعی