فاطمه عرب شیبانی

«امام به جای آنکه لباس نو و رنگارنگ بخرند و مرتب لباس عوض کنند، یک دست لباس برای زمستان و یک دست هم برای تابستان داشتند و همیشه از همان دو لباس استفاده می کردند. ولی از لباس هایشان خوب نگه داری می کردند و در عین حالی که همان لباس قدیمی بود، ولی تمیز بود و همیشه نعلین هایشان برق می زد».[1]

«شاید سال ها و سال ها یک قبا و لباده داشتند و می پوشیدند که همه به صدا در می آمدند که: «فلانی چقدر این قبا را می پوشد!» ولی همین یک قبا آن قدر تمیز بودکه شاید کمتر کسی به نظافت ایشان در قم پیدا می شد».[2]
 
فریده مصطفوی

«مراسم عروسی امام بسیار ساده برگزار شده بود؛ با اینکه پدرشان ثروتمند بود و نیز مراسم با شرکت اقوام و دوستان نزدیک انجام شد».[3]
 
فریده مصطفوی

«در مورد مراسم ازدواج فرزندانشان، هم عقد گرفتند و هم عروسی، البته خیلی مختصر و معمولی، جشن های نوه هایشان را هم، چون بعد از انقلاب بود، خیلی ساده برگزار کردند. البته جهیزیه به دخترهایشان می دادند، ولی جهیزیه ای به اندازه رفع حاجت و خیلی معمولی… یعنی یک فرش معمولی و دو دست رختخواب و مختصری وسایل دیگر… ]ایشان[ مقید بودند که دختر باید هم مهریه داشته باشد، آن هم باز به حد متعارف یک خانواده معمولی … و هم مقداری جهیزیه».[4]
 
فریده مصطفوی

«فرش های بیرونی منزل امام ناقص بود. من عرض کردم: اجازه بدهید برای این قسمت خالی فرش تهیه کنم. امام فرمود: آن طرف یعنی در اندرون فرش هست. عرض کردم: آنها گلیم است و برای بیرونی خوب نیست. فرمود: مگر منزل صدراعظم است؟ گفتم: فوق منزل صدراعظم است؛ منزل امام زمان است! فرمود: در منزل خود امام زمان هم معلوم نیست چه فرشی افتاده است».[5]
 
حجت الاسلام منزهی (از مسئولان دفتر امام)

«وضع ساده منزل حضرت امام در قم در طول زندگی، حاکی از قناعت ایشان بود. معروف است که آجرهای پله های حیاط ایشان ساییده شده بود. بنّا می گوید تعدادی آجر تهیه شود تا آن آجرهای ساییده شده را عوض کند، حضرت امام می فرمایند: همان آجرهای ساییده شده را پشت و رو کنید و کار بگذارید».[6]

[1] امام خمینی و روش زندگی، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولیّ فقیه در سپاه، انتشارات منبع، 1380، ج 1، ص 54.
[2] همان.
[3] همان
[4] همان ص 58.
[5] همان ،ص 65
[6] سیره آفتاب، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز فرهنگی دبیرخانه مکاتبه و اندیشه قم، دفتر نشر معارف، 1382، ص 79.

اوقات شرعی