10 معرفی و زندگینامه

نام: سید سعید

نام خانوادگی: لواسانی

نام پدر: باقر

متولد: مرداد ماه 1340

سوابق علمی – آموزشی

حوزوی:

طلبه از سال 1356

سطح از سال 1362 تا 1370

خارج فقه و اصول از 1371 تا 1383

دورۀ عالی فلسفه و عرفان در حوزۀ علمیۀ قم 1376 ـ 1383

دورۀ عالی تفسیر در قم از 1374 تا 1383

دانشگاهی:

کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران 1371

کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی 1374؛ موضوع رساله مسألۀ خدا

دکترای تخصصی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی، گرایش حکمت متعالیه، دانشگاه علامه طباطبایی؛ موضوع رساله «بررسی و تحلیل امکان تحول علوم انسانی جدید به علوم انسانی اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه شهریور 1396 دفاع کردم

تدریس:

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه فلسفه از1378 تاکنون

عضو هیأت علمی پاره وقت مدرسه عالی شهید مطهری از سال 1389 تا مهر 1396

عضو گروه کلام و دین پژوهی مرکز فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در قم 1378 تا 1384

تدریس در حوزۀ علمیه قم (فلسفه و کلام) از 1374 تا 1384

تدریس در تهران از سال 1386 تاکنون ـ تفسیر و عرفان و فلسفه

 سوابق پژوهشی

تالیفات:

سیرۀ اجتماعی – سیاسی امام علی علیه السلام؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1380

ایران درگذرگاه تاریخ؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1382

آتش دل شرح کوتاه و گویای زیارت عاشورا؛ طرح پنجم 1386

مشروعیت و نظام سیاسی اسلام؛ نگاهی به مبانی مشروعیت در مکتب امام خمینی؛ نشر سدید، 1397

همکاری در تالیف:

با یوسف شهید؛ انتشارات تربیت؛ 1378

تشکل فراگیر جلد اول؛ چاپ دوم؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی 1384

تشکل فراگیر جلد دوم؛  دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1383

پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی؛ جلد 7؛ ویراست جدید؛ چاپ اول؛ نشر معارف؛ 1384

پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی؛ جلد 9؛ چاپ چهارم؛ نشر معارف؛ 1385

ویراستار علمی:

علم سیاست و سیاست علمی؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1382

مفهوم دولت و دولت دینی؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1383

ایدئولوژی‌های معاصر؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1384

زیر نظر:

شمع محراب؛ نشر شاهد؛ 1388

سایۀ طوبا؛ نشر شاهد؛ 1388

مقالات:

مقالات متعدد در روزنامه‌ها و نشریات معتبر کشور

جهانی‌سازی، تهدیدها و فرصت‌ها در عرصۀ فرهنگ و دین چاپ شده در جهان‌شمولی اسلام و جهانی‌سازی جلد دوم؛ ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 1382

اختلاف و اخوان دبر و وبر چاپ شده در علی امیر غدیر ویژه بزرگداشت امیر المومنین علیه السلام؛ رشد معلم؛ دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش

11 مقاله در ماهنامۀ پرسمان نشریۀ تخصصی حوزۀ پرسش و پاسخ

نگاهی به اهداف اسلامی و وظایف مسلمانان؛ پاسدار اسلام  اسفند 1390 – شماره 363 ‏(2 صفحه – از 44 تا 45)

آینده نگری و آرمان خواهی؛ مقدمه ی تفسیری بر بیانات رهبر معظم انقلاب؛  پاسدار اسلام بهمن 1390- شماره 362 ‏(4 صفحه – از 2 تا 5)

قدرت معنوی؛ پاسدار اسلام  مهر 1390 – شماره 358 ‏(1 صفحه – از 22 تا 22)

مسیر سخت تحقق دولت اسلامی؛ پاسدار اسلام » شهریور 1390 – شماره 357 ‏(2 صفحه – از 17 تا 18)

منطق فهم اسلامی، در منظومۀ فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای، به‌کوشش عبدالحسین خسروپناه، ج اول، ص: 81 ـ 110

اعتباریات و نقد نظریۀ حقیقی‌بودن گزاره‌های علوم انسانی با تأکید بر فقه و حقوق، با همکاری دکتر محمدرضا اسدی، فصل‌نامۀ پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 17-34

بازخوانی نظریۀ علم دینی جوادی آملی در پرتو اندیشۀ علامه طباطبائی؛ با همکاری دکتر محمدرضا اسدی، فصل‌نامۀ معرفت‌شناختی، پائیز و زمستان 96

مقالات ارائه شده در همایش‌ها ـ درس‌گفتارها

جهانی‌سازی، تهدیدها و فرصت‌ها در عرصۀ فرهنگ و دین ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 1382

فرهنگ‌شناسی در پرتو فرهنگ اسلامی؛ 3 درس‌گفتار 1383

نظریۀ اصالت و رسالت در حوزۀ حاکمیت دینی 1384

نقدی بر ابزار SWOT  در برنامه‌ریزی فرهنگی 1384

طرحی برای برنامه‌ریزی تحول فرهنگی در بنیاد شهید و امور ایثارگران 1385

رویکرد جدید در ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی 1386

تدوین سند چشم‌انداز، رسالت، اهداف، راهبردها در حوزۀ فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 1387

فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری 1387

مقدمه‌ای تحلیلی بر تاریخ اسلام ـ جریان نفاق پنهان و حاکمیت اولیه ـ 1387

اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری در شاخصه‌های اصول‌گرایی 1388

پیوست فرهنگی طرح‌های عمرانی؛ ضرورت‌ها و الزامات‌ها و الزامات برای کارگروه نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی. همکاری 1388

علوم انسانی اسلامی؛ همایش علامه طباطبائی و علوم انسانی؛ دانشگاه علامه طباطبائی؛ 1383؛ منتشر شده در کتاب مجموعۀ مقالات و مصاحبه‌های همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان، دانشگاه علامه طباطبائی، 1397

پژوهش‌ها:

مسألۀ خدا پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبائی

اخلاق عرفانی و اخلاق مدیریتی از منظر امام؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران 1388

رویکرد بنیاد از نظرگاه مقام معظم رهبری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران 1387

سیاست در حکمت اسلامی؛ موسسۀ مطالعات راهبردی حکمت 1388

جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری 1388

رویکرد کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 1388

عقل و عشق در حال انجام

اخلاق عرفانی؛ شرح حدیث معراج در حال انجام

درآمدی  بر کلام در حال انجام ـ تحقیق و تدوین برای درسهای دانشگاهی گروه فلسفه ـ

شرح باب حادی عشر علامۀ حلی ـ تحقیق و تدوین برای درسهای دانشگاهی گروه فلسفه ـ

درآمدی بر فلسفۀ اسلامی در دوازده مرحله ـ در حال تحقیق ـ

مسالۀ هویت امروز ایرانیان ـ بخش کمی از آن ارائه شده است.

سکولاریزاسیون ذهنی و عینی ـ بخشی از آن ارائه شده است.

الگوی استاد در نظام آموزش عالی کشور؛ مرکز سیاست‌های علمی کشور

مکتب فکری مقام معظم رهبری؛ نقبی بر فرایند تحقق اهداف اسلامی؛  معاونت سیاسی صدا و سیما ـ

رسالۀ دکترای تحت عنوان بررسی و تحلیل امکان تحول علوم انسانی جدید به علوم انسانی اسلامی

آشنایی با مبانی نظری مکتب امام؛ بخشی از آن ارائه شده است.

انقلاب اسلامی و ظهور عالَم جدید (در دست ویرایش)

درس‌نامه‌ها:

آشنایی با علم کلام

آشنایی با فلسفۀ اسلامی

شرح بدایۀ الحکمۀ اثر مرحوم علامه طباطبائی

شرح نهایۀ الحکمۀ مرحوم علامه طباطبائی

حکمت وجود؛ نقبی به تاریخ فلسفه اسلامی

فلسفه تاریخ در حکمت صدرایی

معرفت جمعی ـ طرحی جدید در فهم قران

فلسفه تفسیر

تفسیر قرآن سوره حمد و سوره‌های بقره و آل‌عمران و هم‌اکنون سورۀ نساء

آشنایی با عرفان اسلامی

شرح فصوص الحکمۀ محقق قیصری؛ مقدمۀ قیصری

فلسفۀ اسلامی ـ مکتب حکمت متعالیه 1392 ـ با گروهی از اساتید دانشگاه

دروس اسفار جلد اول 1395 ـ با گروهی از اساتید دانشگاه

مکتب امام، مبانی نظری؛ 1394 ـ 1395؛ با گروهی از اساتید دانشگاه

همکاری با مراکز پژوهشی:

مدیر مرکز مطالعات راهبردی حکمت 1388

عضو موسس و هیات امناء موسسه آینده روشن (پژوهشگاه مهدویت) ـ قم که هم‌اکنون طلبۀ سطح چهار تربیت می‌کند.

عضو موسس موسسه هدایت فرهیختگان جوان

همکاری با هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1383 -1384

عضو کار گروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو کمیته فرهنگی، اجتماعی هیئت نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388

مشاور ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور در حوزۀ علوم انسانی و معارف اسلامی 1391

مدرسه عالی شهید مطهری به عنوان عضو هیات علمی نیمه وقت تا سال 1396

 

 

 

 

اوقات شرعی