۵. آقای رئیسی امام می‌فرمودند: کار مردم را به کارمند نسپارید! معنای سخن این نیست که دولت فقط وظایف خود را به مردم بسپارد، بلکه قدرت باید بین مردم توزیع شود و در امور مربوطه به خود در صحنه باشند و حضور فعال داشته باشند. الان یک کارشناس می‌تواند کار مردم صاحب حقی را معطل بگذارد.

عدالت توزیع قدرت است: یعنی مشارکت عامه برای استقرار سیستم های عادلانه در کشور. اما معمولاً دولت‌ها از ترس نارضایتی‌هایی که معمولاً خواص تحمیل می‌کنند، از جراحی‌های ضروری اقتصادی فرار می‌کنند.
این‌جاست که تواصی بالحق و بالصبر معنی پیدا می‌کند. آقای رئیسی مردم را به صحنه قدرت بیاورند.

اوقات شرعی