مردم ایران حقیقتاً مردم نجیبی هستند، و الان در مشکلات اقتصادی گرفتار آمده‌اند و مقصر هم دولت فللی و پشتیبانان آن هستند که مسئولیت هم نمی‌پذیرند. ما کمک کنیم تا دولتی کارآمد، انقلابی، مردمی، عدالت‌خواه، ضدفساد روی کار بیاید تا مردم طمع شیرین خدمت را بچشند.

کشور از چهار جبهه مورد هجوم است که باید برای آن فکر جدی بشود: اول، اقتصاد و معیشت، دوم، عدالت و فساد و نوکیسگی، سوم فرهنگ، چهارم مسئولان ناکارآمد و سیاست خارجی منفعل بل بسی منفعل. این انفعال و ناکارآمدی باعث شده که دشمن جرات پیدا کند و شهید محسن فخری‌زاده را به شهادت برساند.

گرانی چنان لجام پاره کرده که کار را برای مردم سخت و ناگوار کرده است و مسئولان هم در خواب زمستانی خود هستند. مردم تا کی صبوری می‌کنند؟ چرا دولتمردان به فکر نیستند؟ عزت مردم در توانمندی آنان است و توانمندی مردم در گرو حل مشکلات معیشتی است. همه نگران مشکلات اقتصادی مردم باشیم.

اوقات شرعی