فرمانده سپاه خوزستان اعلام کرد، هنوز غیزانیه اهواز در بی آبی به سر می برد. پس این همه وعده و وعید چه بود؟ چرا وعده می دهند اما عمل نمی کنند؟ دولت جوان حزب اللهی ام آرزوست تا پای حرفش بایستد و برایش خدمت به مردم افتخار باشد.

آقای دولت! حتماً باید صدای مردم دربیاید تا به مشکل آنان رسیدگی کنید؟ چقدر مردم غیزانیه مظلوم هستند که مسئولان دولتی رسماً اعلام می کنند که مساله آب شرب نردم، مشکلی ۱۵ ساله است و تا دو هفته دیگر حل می شود؟! من جای شما خجالت می کشم. آقای استاندار قول اسفند ۹۵ یادت است؟

غیزانیه کجاست؟ استان خوزستان؟ نه بخشی از بی عدالتی است که باید فریاد زد. خیلی هم پیچیده نیست! مسئولان انگیزه کار ندارند و جز حرف و وعده چیزی در چنته ندارند.احتمالاً استاندار خوزستان سرش به هفت تپه و مدیرعامل آن گرم است و وقت ندارد. دولت جوان حزب اللهی و انقلابی ام آرزوست!

اوقات شرعی