همه مسئولان باید نسبت به اطراف خود حساس باشند و نباید بگذارند از نام و اعتبار آنان سوء استفاده شود. ما اعتبار و آبروی خود را از انقلاب داریم و نظام اسلامی داریم. امیر دریادار شمخانی، بچه‌های جبهه و جنگ را با این موضع گیری رو سفید کردید. عزیز باشید و سربلند.

من این رویکرد را آموزه قرآنی و منبعث از آیه‌ای که در مورد خطای زنان پیغمبر نازل شد می‌دانم. از حاج آقا لواسانی هم برای پیگیری موضوع برخورد قانونی با ساخت بناهای غیرقانونی در لواسان تشکر می‌کنم.

آقای شمخانی با مشاهده توئیت امروز حقیر به یکی از دوستان مشترک گفتند: همواره از اجرای قانون بجد حمایت کرده و خواهم کرد. تخلف قانون توسط هر شخصی انجام شود ناپسند و مستوجب برخورد است؛ اگر تخلف توسط بستگان سببی و نسبی مسئولان انجام شود، امری مذمومتر است و باید تنبیه جدی‌تر باشد.

اوقات شرعی