آقای رئیسی در مسند ریاست قضا برای مردم ایران و مشخصاً لواسان خیر و برکت داشت و محیط را برای مفسدان ناامن کرد. اکنون توقع می‌رود به عنوان رئیس دولت به سمت عدالت، شفافیت، مبارزه با فساد، تبعیض، فقر، اقتصاد مولد و سالم، فرهنگ و سیاست فعالانه حرکت کند و همگی ما هم موظف به یاری ایشان هستیم.

توقع ما از مجلس این نبود. شفافیت عملکرد نمایندگان گام نخست شفافیت است که مجلس می‌تواند بر کل نظام اداری و قضایی کشور حاکم کند و از بسیاری فسادهای ناشی از ناشفافیت جلوگیری کند و گام مهمی در سلامت اداری کشور بردارد. بنابراین سهل‌انگاری و اهمال در رصدخانه ملت جایز نیست.

اکنون که آقای مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات شد، ضروری است کمیسیون بودجه مجلس روند انتخاب ایشان را شفاف توضیح دهد و به شبهات و سوالات پاسخ دهد تا هم اعتبار و آینده آقای بذرپاش زیر سوال نرود و هم مجلس از همان ابتدا خود را بی توجه به افکار عمومی نشان ندهد. اعتبار مجلس را دریابید.

اوقات شرعی