طهارت شرط پیوند معنوی با طهارت مطلق است و بی‌بی دو عالم سلام الله علیها طهارت مطلق است و البته طهارت را هم باید از خودشان بخواهیم. تلاش بکنیم، اما کوشش شرط لازم است، شرط کافی عنایت مادر مهربانمان است.

اوقات شرعی