حکم طبری صادر شد، بیش از ۵۸ سال حبس و هزار میلیارد جزای نقدی و ضبط اموال و انفصال دائم از خدمت. ما منتظر دستگیری و محاکمه دیگر مفسدان هستیم که در لواسان دوستان خوب! دارند و زمین‌خواری، تپه‌خواری و انواع تخلفات دیگر می‌کنند و سرویس می‌دهند و سرویس می‌گیرند، بزودی ان‌شالله.

امام جمعه لواسانات ضمن قدردانی از اقدامات موثر ماموران سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با تخلفات لواسان تاکید کرد: حضور نمایندگان این سازمان در دوره پیشین منشا برکت بود و

مرور ادامه

امام جمعه لواسانات گفت: بیشترین تخلفات در لواسانات زمین‌خواری، جاده‌خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری است و حجم گسترده تخلفات باعث ورود اطلاعات جهت ریشه‌یابی متخلفان شد.

مرور ادامه

اوقات شرعی