امام جمعه لواسانات با تاکید بر اینکه وظیفه مهندسان ناظر بسیار مهم است، گفت: اگر پروانه های ساخت لواسان با نتیجه کار یکسان نیست، این افراد که وظیفه مهم نظارت را عهده دار هستند هم باید پاسخگو باشند.

مرور ادامه

اوقات شرعی