امام جمعه لواسانات با اشاره به پروژه بیمارستان مردمی و دولتی که به همت خیران و معتمدان منطقه در راستای تامین نیاز درمانی شهروندان دو بخش لواسانات و رودبار قصران مرور ادامه

اوقات شرعی