مالک مبادا در حکومت تو، خادم و خائن یک‌سان باشند. زیرا خادمی که در ازای خدمت خود مزد و مرحمت نگیرد، دلسرد و بی‌قید شود و خائنی که جزای خیانت خود را به حد کمال نیابد، کردار زشت خویش را با جرئت بیشتری تکرار کند.
عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه

عید غدیر بزرگ‌ترین عید اسلامی است، زیرا طراز حاکمیت و مدیریت اسلامی تا قیامت تبیین شد و انحراف از آن، امت اسلامی را دچار فقر مدیریتی و حاکمان خودکامه، بی عرضه و وابسته می‌کند. پس عید غدیر بازگشت به حقیقت غدیر یعنی امامت و ولایت است که معیار آن امیرالمومنین علیه‌السلام است.

یقیناٌ خوارج عدالتخواه نبودند، بلکه نادان ضد عدالت بودند. تاریخ را تحریف نکنید! بله ولایتمداری و عدالتخواهی همراه هم هستند و این ملاک عدالت علوی است و اساس کار ما هم عدالت علوی است. محور نظام اسلامی ولایت و معیار آن عدالت است، تفکیک چه وجهی است؟

اوقات شرعی