به‌نظر می‌رسد که نیروی پنهان فتنه اخیر دنبال امتیازگیری از ایران برای اهداف خود بود، به‌گونه‌ای که ایران از نقاط قوت خود تهی و از اهدافش باز بماند. اما نیروهای عمل‌کننده اعم از کسانی که در داخل و در نسبتی توده‌وار مرور ادامه

حق نداریم نسبت به منکر بی‌توجه باشیم، بویژه اینکه می‌دانید برخی به عمد بنا دارند که قبح منکر چون روزه‌خواری را بریزند. فساد فساد است و تبعیض در برخورد با فساد نارواست. در لواسان دادستان جوانی آمده و بنا دارد قانون را اجرا کند، همین موجب ناامنی برای مفسدان و امنیت برای مردم است.

امام جمعه لواسانات تاکید کرد: واقعیت جامعه باید همانند ارزش‌های ما باشد و برای تحقق این مهم باید کار کرد؛ نمی‌شود از امنیت و آرامش مردم، ثبات کشور، عدالت و ضدیت با فساد صحبت کنیم و در عمل کاری  مرور ادامه

اوقات شرعی